ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ประกาศ ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารที่ต้องนำมาในวันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ประกาศศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนด วัน เวลา วิชาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนด วัน เวลา วิชาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
ประกาศศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ขอขยายเวลาสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ขอขยายเวลาสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน

ประกาศศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน