ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจำตัวสอบ กำหนดการ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจำตัวสอบ กำหนดการ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาการเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัด ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาการเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัด ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป้นพนักงานมหาวิทยาลัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป้นพนักงานมหาวิทยาลัย