ประชาสัมพันธ์

ประกาศกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา