ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะสัตวเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะสัตวเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์


หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนสมัคร  ตั้งแต่วันที่  25  ตุลาคม  - 11 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สามารถลงทะเบียนสมัครได้ถึง 16.30 น.