ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะสัตวเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะสัตวเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์


ประกาศคณะสัตวเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา เเละสถานที่ โดยวิธิการคัดเลือก ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะสัตวเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา เเละสถานที่ โดยวิธิการคัดเลือก ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 
ประกาศคณะสัตวเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา เเละสถานที่ โดยวิธิการคัดเลือก ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะสัตวเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา เเละสถานที่ โดยวิธิการคัดเลือก ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะสัตวเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะสัตวเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์


หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนสมัคร  ตั้งแต่วันที่  25  ตุลาคม  - 11 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สามารถลงทะเบียนสมัครได้ถึง 16.30 น.