ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ประกาศสำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

คลิกดาวน์โหลด คำรับรอง
ประกาศสำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดการ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัวสอบ กำหนดการ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
ประกาศสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้